icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

TVORCHI

icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

Публічний договір про надання послуг

Арт-студія «Творчi», в особі фізичної особи - підприємця Дорожко Дмитро Володимирович (далі - "Виконавець") пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір про надання послуг (далі - "Договір") на нижчевикладених умовах:
1. ТЕРМІНИ І Загальні положення.
1.1. Послуги - набір послуг в сфері освітніх майстер-класів з малювання різними техніками, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором та Програмами Курсів, які є невід'ємною частиною цього Договору.
1.2. Публічна оферта - пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресований необмеженому колу фізичних осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір на певних умовах.
1.3. Cайт Виконавця - веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://tvorchi.org, яка є офіційним джерелом інформування користувачів про Виконавця та послуги, які їм надаються.
1.4. Акцепт - повне, безумовне і беззастережне прийняття Користувачем умов Публічної оферти даного Договору і Програми відповідного Курсу.
1.5. Користувач - фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку (або його батьки / офіційні представники) і вчинила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної в цьому Договорі, і сплатила вартість Послуг.
1.6. Сторони - Виконавець та Користувач.
1.7. Послуги: "епоксидних смола Resin art", "Алкогольні чорнило" Alcohol ink "," Рідкий акрил "Fluid Art", "Живопис + поталу" (далі - "ПОСЛУГИ" - послуги освітніх майстер-класів з малювання різними техніками, комплекс консультаційних послуг , спрямованих на передачу Клієнту інформації по заданій темі з метою надання йому можливості для формування певного ставлення до аналізований предмет, а також вироблення певних навичок в досліджуваній сфері діяльності, що включають в себе, в тому числі, але не виключно, наступні умови:
1.7.1. необхідні інструменти для малювання: мольберт, полотно для малювання (іншу основу), фарби, епоксидну смолу, клей і т.д .;
1.7.2. зігріваючий напій (чай в асортименті, кава, вода, сік в асортименті), вино кожному гостю;
1.8.2. солодощі та інші частування
2. Предмет договору.
2.1. Виконавець бере на себе зобов'язання надати Користувачеві ПОСЛУГИ на платній основі, відповідно до умов цього Договору, а Користувач зобов'язується прийняти та здійснити оплату таких Послуг.
2.2. Користувач зобов'язується оплатити Виконавцю вартість ПОСЛУГ, яка їм купується.
2.3. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує будь-яких результатів ПОСЛУГ, придбаних у Виконавця.
2.5. Ніякі претензії за результативністю застосування Користувачем, отриманих в результаті наданої послуги, знань і навичок, не можуть бути пред'явлені Виконавцеві. Відповідальність за використання цих знань і навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті використання послуги, цілком і повністю лежить на Користувача.
3. Умови надання послуг.
3.1. Послуги надаються у формі індивідуальних або парних майстер-класів. Можлива організація корпоративів.
3.2. Акцептом даного Договору визнається оплата Клієнтом, повна або часткова, вартості ПОСЛУГ і означає повне і беззастережне прийняття Користувачем умов цього Договору і прирівнюється до власноручного підпису Користувача під Договором.
3.3. З моменту зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця, справжня оферта вважається акцептована, а договір укладеним.
3.4. Порядок акцепту:
3.4.1. Користувач вибирає ПОСЛУГУ на сайті Виконавця і знайомиться з умовами оплати.
3.4.2. Після вибору необхідної послуги Користувач оформляє заявку на надання ПОСЛУГИ або відразу переходить в кошик і здійснює оплату.
3.5.5. З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Користувача від Договору неприпустимий.
3.5.6. Послуга вважається наданою з моменту надання Виконавцем всієї інформації і виконання всієї програми, передбачених у відповідній послузі.
4. Права і обов'язки Виконавця:
4.1. Виконавець має право:
4.1.1. Отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором;
4.1.2. Отримати за надані послуги оплату в розмірах і строки, передбачені цим Договором та відповідною послугою.
4.1.3. Скасовувати, переривати або переносити будь-які ПОСЛУГИ.
4.1.4. Опублікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Користувачем в процесі надання ПОСЛУГ, без будь-яких обмежень або компенсації з боку Користувача.
4.2. Виконавець зобов'язується:
4.2.1. Надавати Користувачу ПОСЛУГИ в обсязі відповідно до цього Договору та відповідної Програми.
4.2.2. Інформувати Користувача про правила та вимоги щодо організації надання ПОСЛУГ, їх якості і змісту, про права та обов'язки Користувача при отриманні ПОСЛУГ.
4.2.3. Розробити графік, організувати проведення послуг;
5. Права та обов'язки Користувача.

5.1. Користувач має право отримати ПОСЛУГИ належної якості.

5.2. Користувач зобов'язується:

5.2.1. Правдиво вказувати необхідні дані.

5.2.2. Приходити на заходи без запізнень в зазначений час надання послуги.

5.2.3. Своєчасно вносити плату за ПОСЛУГИ в розмірах і в строки, встановлені цим Договором.

5.2.4. Виконувати вимоги законодавства України та вимоги Договору по організації надання ПОСЛУГ.

5.2.5. Утриматися в процесі отримання послуги від дій, які:

5.2.5.1. можуть перешкодити іншим Користувачам, запрошеним особам брати участь в ПОСЛУГАХ і отримувати інформацію в процесі надання послуги.

5.2.5.2. можуть завдати шкоду матеріальним цінностям інших користувачів, запрошених осіб або Виконавця, власників або користувачів приміщення, в якому надаються ПОСЛУГИ.

5.2.5.3. порушують громадський порядок, в тому числі ображають присутніх, виражаються у використанні нецензурних виразів і / або гучних розмов, створенні шуму за допомогою пристроїв і т.д.

5.2.5.4. принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших користувачів, запрошених осіб, в тому числі шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках або іншим способом, який має публічний характер.

5.2.5.5. проявляються у використанні аудіо- або відеоапаратури з метою копіювання матеріалів, отриманих під час надання ПОСЛУГ.

Вартість ПОСЛУГ і порядок оплати.

6.1. Загальна вартість ПОСЛУГ, надана Користувачу за цим Договором, становить загальну суму сплачених Користувачем ПОСЛУГ.

6.2. Вартість конкретної ПОСЛУГИ визначається Виконавцем, яка розміщується на Сайті Виконавця або ж повідомляється менеджером компанії Виконавця особисто клієнту.

6.3. Вартість передбачених цим Договором ПОСЛУГ оплачується Користувачем в безготівковій формі, шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця або за допомогою оплати на сайті.

6.4. Виконавець має право не повертати кошти, сплачені Користувачем за послугу, якщо Користувач відмовився від Послуг пізніше, ніж за 24 години до початку надання ПОСЛУГ.

6.5. У разі дострокового припинення дії Договору за ініціативою Виконавця - Виконавець пропонує користувачеві іншу дату надання ПОСЛУГ або повертає кошти.

6.7. Розмір оплати встановлюється за весь строк надання ПОСЛУГ і не може змінюватися.

7. Відповідальність Сторін.

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.2. ПОСЛУГИ ВИКОНАВЦЯ І ВСЕ ПОВ'ЯЗАНІ МАТЕРІАЛИ НАДАЮТЬСЯ «ЯК Є», БЕЗ ПРЯМИХ ГАРАНТІЙ. Виконавець НЕ НАДАЄ НІЯКИХ ГАРАНТІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ КОМЕРЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА ВИКОРИСТАННЯ І НЕПОРУШЕННЯ ТРЕТІХ, ГАРАНТІЇ, що випливають із ДІЛОВИХ ВІДНОСИН АБО ЗВИЧАЇВ ДІЛОВОГО ОБІГУ. КРІМ ТОГО, ВИКОНАВЕЦЬ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З ДОСТУПОМ КОРИСТУВАЧА ДО ПОСЛУГ І ПОВ'ЯЗАНІ МАТЕРІАЛІВ, А ТАКОЖ З ЇХ ВИКОРИСТАННЯМ. КОРИСТУВАЧ БАЖАЄ З ТИМ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДОСТУП ДО ПОСЛУГ І ПОВ'ЯЗАНІ МАТЕРІАЛІВ І ВИКОРИСТОВУЄ ЇХ НА ВЛАСНИЙ РИЗИК.

7.3. У максимально дозволеної законодавством України мірі Виконавець не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, непрямі або прямі збитки, прямо або побічно упущену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей, гудвілу або інших нематеріальних цінностей, пов'язані а) з доступом Користувача до ПОСЛУГ і їх використанням або неможливістю такого доступу або використання; б) з матеріалами або поведінкою, в тому числі ганебним, образливим або незаконним, будь-якої третьої сторони; або в) з несанкціонованим доступом, використанням або зміною матеріалів Користувача або інформації. Ні в якому разі сума сукупної відповідальності за всіма претензіями щодо послуг не може перевищувати більшої з двох наступних сум: десяти доларів сша (10 дол. США) або загальної суми, отриманої від Користувача за використання платних ПОСЛУГ протягом останніх шести місяців.

7.4. Користувач погоджується, що відмова від гарантій і обмеження відповідальності, викладені в даних умовах, відображають розумне і справедливе розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання ПОСЛУГ Виконавцем за доступну плату.

7.5. Користувач погоджується, що будь-який позов, пов'язаний з ПОСЛУГАМИ, повинен бути переданий до суду протягом строку позовної давності в розмірі одного (1) року після виникнення підстав для нього, в іншому випадку така підстава вважається недійсним.

7.6. Користувач погоджується з тим, що в разі недотримання Користувачем п. 5.2.3 цього Договору, що стосується обов'язку вносити оплату вчасно, Виконавець має право не тільки припинити надання послуг та доступ до Курсу до моменту здійснення оплати, але і припинити цей Договір на підставі п. 9.1 .3 цього Договору.

7.7. У разі порушення Користувачем п. 12.1 цього Договору та використання матеріалів курсу не в особистих цілях, поширення матеріалів Курсу в будь-який спосіб і незалежно від кола осіб, Виконавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, заблокувати користувачеві доступ до Курсу і / або сайту, без повернення сплачених Користувачем за Курс грошових коштів.

8. Форс-мажор.

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо це невиконання викликане обставинами, що не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійним лихом, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади або управління і т.д., що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).

8.2. Форс-мажор застосовується, і Сторона, для якої він настав звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, при наявності письмового підтвердження (висновок, довідка) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.

8.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов'язується негайно повідомити іншу Сторону і надати підтверджуючі Форс-мажор документи.

8.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов даного Договору припиняються на весь період дії Форс-мажору.

8.5. У разі дії Форс-мажорних обставин більше 3 місяців кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.

9. Припинення Договору.

9.1. Дія цього Договору припиняється:

9.1.1. По згоді сторін;

9.1.2. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов'язань неможливо в зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору.

9.1.3. У випадках порушення Користувачем умов, передбачених п.п. 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 12.1 цього Договору.

9.1.4. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

9.2. Дія договору припиняється у разі відмови всієї групи від надання послуги, разом з якою Користувач отримує дану послугу на певну дату.

10. Обробка персональних даних.

10.1. Користувач підтверджує, що добровільно і безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце проживання та / або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, дані про державну реєстрацію; банківські реквізити, номери телефонів і адреси електронної пошти, і т.д.) в базі персональних даних Виконавця "Клієнти", в тому числі на збір, реєстрацію, включення в базу даних, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, оновлення, використання, поширення (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення персональних даних в базі даних на території України з метою виконання зобов'язань за цим договором і з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах і тільки з метою виконання зобов'язань за цим Договором, які відповідають об'єктивних причин збору відповідних даних.

10.2. Користувач підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначених Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, із змінами та доповненнями, мета обробки і збору персональних даних.

11. Термін дії оферти.

11.1. Справжня Публічна оферта вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.

11.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни в умови Пропоновані можливості і / або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту Пропоновані можливості на Сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений безпосередньо в тексті зміненої Пропоновані можливості.

12. Інтелектуальна власність.

12.1. Виконавець надає Користувачеві обмежену, персональну, невиключну і відкличні ліцензію на використання Послуг і будь-яких матеріалів або інформації, отриманих в процесі надання послуги або на Сайті. Матеріали і будь-яку інформацію, що надаються в рамках Послуг або на Сайті, Користувач можна використовувати тільки для особистого некомерційного використання, за винятком випадків, коли Користувач отримав письмовий дозвіл Виконавця на їх використання в інших цілях.

12.2. Використання ПОСЛУГ не дає Користувачеві права матеріальної або інтелектуальної власності на використовувані Послуги або матеріали.

12.3. Разом з матеріалами, які створюються в процесі надання усдугі, Користувач надає Виконавцю повністю передану, безоплатну, безстрокову, субліцензіруемую, невиключну, всесвітню ліцензію на копіювання, розповсюдження, зміна, публічне поширення і відтворення матеріалів Користувача, а також на створення похідних робіт і використання в інших цілях.

12.4. Зазначена в п. 12.3 даного Договору ліцензія дає Виконавцю право надавати матеріали Користувача іншим Користувачам, які в подальшому будуть купувати Послуги Виконавця. Дана умова не обмежує інші юридичні права Виконавця на матеріали Користувача, наприклад за іншими ліцензіями. Виконавець має право видаляти або змінювати матеріали Користувача з будь-якої причини, в тому числі якщо, на погляд Виконавця, вони не відповідають Договору.

13. Заключні положення.

13.1. Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів.

13.2. Сторони усвідомлюють, що Послуги надаються Виконавцем, який зареєстрований і діє за законодавством України, місце проживання якого також зареєстровано в Україні.

13.3. З огляду на п. 12.2. даного Договору, місцем скоєння даної угоди і місцем надання Послуг Сторони домовилися вважати місце проживання Виконавця, вказане в ст. 14 даного Договору.

13.4. Акцептуємо дану Оферту Користувач погоджується, що всі суперечки, пов'язані з даним Договором, будуть розглядатися відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Користувач також погоджується, що всі такі суперечки знаходяться у виключній компетенції судів України.

13.5. Заголовки, що використовуються в статтях і пунктах цієї Оферти, використовуються тільки для посилань і зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють, або впливають на значення і зміст умов цієї Оферти чи її будь-якої частини.

13.6. Якщо якесь із положень цієї Оферти буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.

13.7. У всіх випадках, які не передбачені цією офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

14. Реквізити Виконавця.

Виконавець: ФОП Дорожко Дмитро Володимирович

Контактний телефон: +38 (067) 953-66-28

Made with